Praca Na Zielono | Ochrona Środowiska
W ramach strony pracanazielono.pl stosujemy pliki cookies tzw. ciasteczka (ang. Cookies) w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z strony pracanazielono.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym... czytaj więcej

Ochrona Środowiska

Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z wymogami ochrony środowiska jest obowiązkiem każdego Przedsiębiorcy. Zdając sobie sprawę z wymagań oraz ilości obowiązków, jakim sprostać dziś muszą Inwestorzy rozpoczynający działalność oraz Ci, którzy już działają na rynku, proponujemy Państwu współpracę w zakresie wykonywania dokumentacji i opracowań z zakresu ochrony środowiska, bieżącej obsługi Przedsiębiorstw, przeprowadzania inwentaryzacji drzew i krzewów oraz konsultacji w kwestiach związanych z ochroną środowiska.

Działamy profesjonalnie i rzeczowo, współpracujemy z Inwestorami podczas etapu projektowania, realizacji jak i funkcjonowania przedsięwzięcia. Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych, reprezentując naszych Klientów od początku aż do zakończenia sprawy.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (Decyzja Środowiskowa)

Konieczność uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla konkretnego przedsięwzięcia reguluje:
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 • Jeżeli mają Państwo wątpliwości czy zamierzenie inwestycyjne wymaga uprzedniego uzyskania przedmiotowej decyzji, zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami w celu konsultacji. Wspólnie przeanalizujemy wszystkie istotne aspekty przedsięwzięcia dla odpowiedniej jego klasyfikacji oraz opracujemy dalszy schemat działań, jakie należy podjąć w celu jego realizacji.

  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport Oddziaływania na Środowisko

  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia oraz Raport Oddziaływania na Środowisko, to dokumenty (opracowania) zawierające dane o planowanym przedsięwzięciu. Rodzaj, zakres i szczegółowość informacji charakteryzujących konkretne przedsięwzięcie, zależy od rodzaju dokumentacji, jaką należy opracować na potrzeby przeprowadzenia postępowania administracyjnego, co zostaje określone na wstępnym etapie przygotowywania dokumentów - klasyfikacji przedsięwzięcia na podstawie założeń projektowych Inwestora/Wnioskodawcy.

  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia oraz Raport Oddziaływania na Środowisko, są załącznikami do wniosków o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.

  Przygotowywanie wniosków dotyczących gospodarowania odpadami:

  Zezwolenie na zbieranie odpadów / Zezwolenie na transport odpadów / Zezwolenie na przetwarzanie odpadów / Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

  Prowadzenie przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu, zbieraniu bądź transporcie odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, natomiast wprowadzanie do środowiska substancji lub energii wymaga uzyskania pozwolenia.

  Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, może być objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

  W zależności od tego, w jaki sposób Firma wytwarza odpady i w jakich ilościach, może być zobowiązana do uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie. W sytuacji, kiedy w wyniku eksploatacji instalacji wytwarza rocznie:
 • powyżej 1 tony (Mg) odpadów niebezpiecznych, lub
 • powyżej 5 tys. ton (Mg) odpadów innych niż niebezpieczne,
 • oraz jest ich Wytwórcą, w świetle obowiązujących przepisów, jest zobligowana do uzyskania takiego pozwolenia.

  Modelowanie emisji hałasu przemysłowego do środowiska, zgodne z normą PN ISO 9613-2:2002 (Dyrektywa UE 2002/49/EC) oraz hałasu drogowego, według normy XPS 31-133

  Wykonujemy modelowanie emisji hałasu do środowiska, między innymi na potrzeby konieczności uzyskania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko. Metody obliczeń są w pełni zgodne z obowiązującymi normami PN ISO 9613-2:2002 oraz XPS 31-133. Wyniki przedstawiane są w postaci graficznej oraz w pliku tekstowym. Pracujemy z programem SON2, który bazuje na wymienionych modelach obliczeniowych.

  Modelowanie emisji zanieczyszczeń powietrza do środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz modelem CALINE 3

  Wykonujemy modelowanie emisji zanieczyszczeń powietrza od źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych oraz stanu zanieczyszczenia powietrza w pobliżu dróg, autostrad i parkingów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Wyniki przedstawiane są w postaci graficznej oraz w pliku tekstowym.

  Prowadzenie dla Przedsiębiorstw dokumentacji związanej z opłatą produktową, ewidencją odpadów, sprawozdania roczne za korzystanie ze środowiska

  Podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Są zobligowane również do sporządzania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat.

  Na Przedsiębiorcach wprowadzających na polski rynek opakowania lub produkty w opakowaniach, ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

  Przedsiębiorca, który nie realizuje w/w obowiązku we własnym zakresie lub poprzez organizację odzysku musi pamiętać o konieczności uiszczenia opłaty produktowej, a także złożenia do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania o masie wprowadzonych na rynek opakowań.

  Doradztwo z zakresu prawa ochrony środowiska, reprezentowanie Inwestora przed organami administracji

  Jeżeli mają Państwo pytania, wątpliwości co do działań dotyczących ochrony środowiska w swoim Przedsiębiorstwie, potrzebują Państwo porady, doradztwa, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Możemy również pomóc Państwu w już rozpoczętych postępowaniach administracyjnych, jeśli na którymś z etapów uzyskiwania decyzji czy zezwoleń napotkają Państwo na przeszkody.  Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji, cen, zakresu naszych usług.


  AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA
  AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA
  S4E
  ESTAKADA Sp. z o.o. Centrum recyklingowe
  Sklep CzerwonaMaszyna.pl
  ZŁOMET Maciej Olejniczak Skup metali kolorowych
  JOTMAKS Surowce wtórne, złom
  Bionovo - Sprzęt laboratoryjny i biochemikalia